BAZA WIEDZY OLEJOWEJ

A

ACEA

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Samochodowych (Association des Constructeurs Europeens de l'Automobile). Opracowało między innymi klasyfikacje jakościowe w odniesieniu do olejów silnikowych. Działa od 1997 i zastępuje rozwiązaną wczesniej organizację CCMC (patrz też klasyfikacje jakościowe olejów silnikowych wg ACEA)

AGMA

Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Przekładni (American Gear Manufacturers Association). Opracowało między innymi klasyfikację lepkosciowa/jakosciowa przemysłowych olejów przekładniowych.

API

Amerykański Instytut Naftowy (American Petroleum Institute). Opracował między innymi klasyfikacje jakościowe w odniesieniu do olejów silnikowych i samochodowych olejów przekładniowych oraz klasyfikację Energy Conserving w odniesieniu do lekkobieżnych (energooszczędnych) olejów silnikowych (patrz też klasyfikacje jakościowe olejów silnikowych wg API oraz klasyfikacja Energy Conserving)